פרשת פנחס | איך פנחס פעל באלימות הרי הוא חשוד על כך אבותיו עובדי ע"ז?

Comments are closed.

נגישות